آدرس کانال در aparat

آدرس کانال aparat سایت devlife.ir

با سلام

آدرس کانال سایت devlife.ir در شبکه aparat به آدرس
http://www.aparat.com/devlife

است.