مرور برچسب

مفاهیم برنامه نویسی

مفاهیم پایه برنامه نویسی - آموزش PHP - جلسه 9 آموزش PHP با سلام جلسه ۹ در این جلسه در مورد رشته ها و توابع مفید برای کار بارشته ها صحبت می کنیم. رشته یا string در php بسیار استفاده می شود و برعکس بقیه زبان های برنامه نویسی برای اتصال باید از . (دات) بجای + استفاده کنید. با ما همراه…
ادامه مطلب ...